030 - 2518995 info@interstep.nl
Toolbox: Wat nou…..gevaarlijk?

Toolbox: Wat nou…..gevaarlijk?

Doelstelling

In het kader van promotionele voorlichting aangaande veiligheid en gezondheid, voortvloeiend uit het opgestelde actieplan, geeft deze nieuwsbrief informatie over risico`s.

Het doel van dit document is om medewerkers, zowel intern als extern,hier inzicht te geven. Binnen onze organisatie is omgaan met risico`s iets dat voor velen regelmatig voorkomt.

Het zien (letterlijk) heeft deels te maken met oplettendheid en met de mate hoe zichtbaar of afgeschermd een onveilige situatie is. Een gat in de vloer zal in het donker moeilijk of niet waarneembaar zijn, waardoor dus onherkenbaar. Maar onveilig (risico verhogend) gedrag of een onveilige handeling, zoals mobiel bellen op de werkvloer, zal in de praktijk al iets moeilijker zijn om de vinger op te leggen. Veelal wordt er van een afstand door iemand bepaald dat een ander iets onveiligs aan het doen is. Maar wanneer is iets nu onveilig en wie bepaald dat?

Perceptie

Het zien en herkennen van een risico heeft voor een groot deel ook te maken met perceptie (zoals iemand iets ervaart en beoordeelt). Wat jij onveilig vindt hoeft een ander niet onveilig te vinden. Want wat is eigenlijk een risico?. Heb je ooit een risico gezien? Is een risico eigenlijk zichtbaar? Stel deze vragen nu eens aan je collega`s.
Praten over risico’s zonder de begrippen kans en effect is zinloos. Ga je de criteria kansen en effecten benoemen dan heb je het automatisch over een scenario.

Beoordelen van risico’s

Een scenario is een mogelijk toekomstbeeld, uitgaande van bepaalde veronderstellingen. Om risico’s te beoordelen is het noodzakelijk om drie vragen te beantwoorden;

  1. Wat is het scenario en wat kan er mis gaan?
  2. Hoe ernstig kunnen de effecten van dit scenario zijn?
  3. Wat is de kans dat dit scenario plaatsvindt?

Om de kansen en effecten te bepalen is het zinvol om bekende gegevens van eerdere incidenten te gebruiken.

Communiceren

In de praktijk is de grootste fout die gemaakt wordt het eenzijdig bepalen van risico’s zonder hier inhoudelijk met de juiste mensen (uitvoerenden) over te communiceren. Wil je draagvlak creëren over te nemen beheersmaatregelen is het verstandig om de risico’s, (scenario, effect en de kans hierop) onderling bespreekbaar te maken. Het verschil in inzicht kan tot verrassende uitkomsten en beheersmaatregelen leiden die zelfs door de “risico-professionals” niet gezien zijn.

Verschil in perceptie doet zich overal en altijd voor, zowel op de werkvloer als in privésituaties. Communiceren en met elkaar van gedachten wisselen over risico’s, ongeacht het inzicht wat iemand heeft, is de enige manier om mensen bewust te maken van aanwezige (onzichtbare) risico’s.

Oefening

Ga nu eens met je directe collega’s in gesprek over het onderwerp bellen op de werkvloer en probeer het risico te bepalen. Hierbij gelden maar twee spelregels; er is geen fout antwoord en respecteer elkaars standpunten.

Deze vacature tippen?

Kent u iemand die uitstekend op deze vacature zou passen? Stuur hem/haar dan direct een bericht via onderstaand formulier.
Website gemaakt door: 3seconds.nl Webdesign