030 - 2518995 info@interstep.nl
Blog #2 | Miranda Nouwen | De Klimaat Top 10

Blog #2 | Miranda Nouwen | De Klimaat Top 10

Mijn dochter zingt luidkeels de tekst mee van het Kinderen voor Kinderen-lied Klimaat Top 10. Zó denk ik, die boodschap wordt er jong ingeklopt... 'Begin bij jezelf en recycle waar het kan, Want een gezonde aarde, dat is in ons belang, De Klimaat top 10, we doen het elke dag, De Klimaat top 10, en we doen het met een lach…'

 

Klinkt heel wat opgewekter dan de doemwoorden waar mijn generatie mee opgroeide: zure regen (hoort u daar nog wel eens wat van?), verdroging, ontbossing, broeikaseffect, uitsterving… Fenomenen waarvan de gevolgen vaak zo ver van ons af staan, dat we niet echt de neiging hebben er wat tegen te doen. En ons gedrag is zacht gezegd vaak nogal paradoxaal. Dus ‘groene’ stroom kopen en spaarlampen gebruiken, maar het licht langer aan laten, want het kost immers toch weinig energie. Op de fiets naar het werk, maar ook naar het andere eind van de wereld vliegen voor een vakantie. Duurzaam wordt geassocieerd met ’moeten’ en ’minderen’, maar wie houdt er nu van dwang of iets opgeven, ook al is het voor een goede zaak?

Hoe lastig ik het soms zelf vind om duurzaamheid te verweven met wat ik doe, toch geloof ik er in, de verantwoordelijkheid van mijn generatie om onze wereld heel, schoner en humaner over te dragen aan die van mijn dochter. Zeker ook vanuit het ondernemerschap. Waarbij voor zichzelf spreekt, dat bij Interstep van de drie P’s van ‘People, Planet, Profit’ de P van People voorop staat. Want als er iets people business is, dan is het de uitzendbranche. Zitten onze mensen niet goed in hun vel of zijn ze ontevreden, dan heeft dat onvermijdelijk gevolgen en lijdt op termijn ook de P van Profit eronder – bij onszelf en bij onze relaties. Werkplezier daarentegen draagt bij aan grotere productiviteit.

Flexwerk is geen wegwerpartikel, maar levert waardecreatie. Dus willen en moeten we net zo zuinig omspringen met onze menselijke ‘resources’ als met gas of olie. En het begrip Profit niet te krap uitleggen. Het gaat niet uitsluitend om wat er onder de streep overblijft, maar ook om werkgelegenheid, veiligheid, gezondheid, goede werkomstandigheden, scholing en een eerlijke beloning. En om vertrouwen, betrokkenheid, waardering en voldoening. Met name die laatste zaken laten zich lastig in euro’s uitdrukken en zijn daarmee letterlijk onbetaalbaar.

Miranda Nouwen, November 2015

Overige blogs

Website gemaakt door: 3seconds.nl Webdesign