030 - 2518995 info@interstep.nl
Blog #3 | Miranda Nouwen | Mierenmoeder

Blog #3 | Miranda Nouwen | Mierenmoeder

‘Soms lijk je meer de moeder van die hut dan de directeur,’ plaagt mijn man wel eens, als we ’s avonds de dingen van de dag doornemen. Maar hoewel ik echt niet alles mee naar huis neem, is dat bij uitstek het momentje om na te mijmeren over wat we bij InterStep voor elkaar hebben gekregen. Zoals je ook wel eens de rollen binnen je gezin overdenkt, en met wat afstand bekijkt wat geolied loopt, en wat beter kan.

Neem sales. Daar werken bij ons echte eager beavers. Gericht op scoren, maar vanuit de aard van het beestje soms wat solistisch. Hoe doorbreken we dat en bevorderen we dat de houding sterker gericht wordt op samenwerking? Mijn idee is dat teams dat beter doen als de afzonderlijke leden zich verbonden weten door een gemeenschappelijk doel. Dat kan een hogere omzet zijn, maar ook meer werkplezier en betere onderlinge verhoudingen.

Er schoot mij een filmpje in het hoofd over een mierenkolonie. Niet de eenvormigheid van zo’n krioelende hoop werkers, maar de teamspirit, die maakt dat ze met z’n allen stukken meer gedaan krijgen dan afzonderlijk. De mierensoort uit het filmpje vormt een ‘daisy chain’, een madeliefjeskrans. Samen sleuren ze een buit die hun krachten ver te boven gaat naar het nest. Dankzij dit systeem ontwikkelen ze meer power. Teams van mieren hebben een duidelijke rol of taak binnen het geheel. Daardoor lopen ze elkaar niet voor de voeten, maar verloopt de klus efficiënter. Scouts verkennen het pad. Vooraan, in de ketting, zitten de trekkers. Achter hen de duwers. Vanaf de zijlijn wordt hard geploeterd om het verkeer in goede banen te leiden.

Omdat ik er – als mierenmoeder zeg maar – dagelijks middenin zit, is het wat lastiger om met de gewenste afstandelijke blik ons eigen ‘filmpje’ te bekijken. Daarom schakelden we een trainer in, een voormalige militair. Geen drilmeester, maar iemand die bij uitstek gericht is op samenwerking. Onder zijn leiding heb ik bij ons mierenlegertje prachtige dingen zien gebeuren en het onderlinge systeem scherp gekregen. Dat er schuchtere mensen zijn die, als hen niet telkens het gras voor de voeten weggemaaid wordt, meer oplossend vermogen hebben dan de rest en die je dus ruimte moet gunnen. Dat er gangmakers zijn, die soms even bijgeremd moeten worden. En dat mensen soms onverwacht de leiding pakken. Ook kreeg ik meer oog voor de stille zwoegers, die andermans gaten dichten, maar meestal onvoldoende waardering krijgen. De training bleek een afspiegeling van de werkvloer en maakte medewerkers en mijzelf bewuster van rollen en gedrag. De mooiste scène uit onze film van 2015: mensen haken de pootjes in elkaar juist als het tegenzit. Dat bleek toen we als gevolg van het faillissement van een grote afnemer een behoorlijke tegenvaller voor de kiezen kregen. Mede dankzij de trekkracht van onze madeliefjeskrans – vaste medewerkers én uitzendkrachten – kan ik 2015 toch met een zeer positief gevoel afsluiten.

Ik wil iedereen hele fijne feestdagen wensen en alle geluk en gezondheid voor 2016!

Miranda Nouwen | Algemeen Directeur InterStep

December 2015

Overige blogs

Website gemaakt door: 3seconds.nl Webdesign